تبلیغات:

Personas - Firefox Addon

Personas - Firefox Addon

این افزودنی اضافه می کند پشتیبانی از Personas به از وب سایت getpersonas.com به همراه فایرفاکس. چه جدید در این نسخه: · میانبر صفحه صفحه اصلی در حال حاضر به سایت Personas به تلفن همراه منجر می شود، و افزودنی پشتیبانی از Personas به پیش...

اطلاعات بیشتر

Personas - Firefox Addon

Personas - Firefox Addon

این افزودنی اضافه می کند پشتیبانی از Personas به از وب سایت getpersonas.com به همراه فایرفاکس. چه جدید در این نسخه: · هنگامی که فنک در حالت قرص است، استفاده از یک شیب در صفحه تنظیمات / افزودنی / دانلود چه جدید در 0.91 است: · حذف به صورت یک ظاهر طراحی شده کمکی چه جدید در 0.8 است است: · حذف themeing از صفحه نمایش سنکرون از آنها را در B4 صورت تمام صفحه نمایش دیگر...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من