تبلیغات:

A Word A Day

A Word A Day

امروز انگلیسی ویجت کلمه و مطالعه مفهوم فرهنگ لغت. امروز کلمه انگلیسی از مریام وبستر فرهنگ لغت. شما می توانید کلمه انگلیسی تلفظ شما با صدای گوگل عمل. گوش دادن توضیح کلمه انگلیسی از پادکست. به اشتراک معنی وا?ه های انگلیسی با دوستان. ترجمه نیز پشتیبانی می کند. صفحه اصلی available.Could ویجت تواند یک ابزار مفید برای آموزش انگلیسی...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

Advanced Catalan Dictionary (Android)

Advanced Catalan Dictionary (Android)

از Enciclopedia Catalana شامل 135.000 تعاریف، اصطلاحات و عبارات. شامل: نمونه هایی از استفاده، صرف، وا?ه های جدید، اصطلاحات و خیلی بیشتر. راه اندازی قیمت: 29.99؟! (قیمت از وا?هنامه کاغذ: 46،30 / 64،64 $) عملی ترین راه برای استفاده از لغت نامه.               Enciclopedia Catalana یک کاتولوگ از نزدیک به 100 عنوان کتاب، از جمله فرهنگ لغت تک زبانه از کاتالان و مجموعه اصلی از فرهنگ دو زبانه بین کاتالان و زبان های دیگر، و همچنین به عنوان وا?ه نامه کاتالان موضوعی، جامع و...

اطلاعات بیشتر

Advanced English & Thesaurus

Advanced English & Thesaurus

"مختلف" دیکشنری انگلیسی این فرهنگ لغت رایگان برای پلت فرم آندروید است ورد نت ® یک پایگاه داده پرحجم زبان انگلیسی با بیش از 140000 مدخل و بیش از 1.4 میلیون کلمه، از آزمایشگاه علوم شناختی در دانشگاه پرینستون توسعه یافته است. در عوض از زیر قالب فرهنگ لغت استاندارد، فرهنگ لغت ورد نت با رویکرد نوآورانه و راحت سازمان یافته است. اسم، فعل، صفت ها و قیدها را به مجموعه ای از مترادف شناختی، به هم پیوسته با استفاده از روابط مفهومی، معنایی و وا?گانی، گروه بندی می شوند. علاوه بر تعریف ساده فرهنگ لغت نشان می دهد که چگونه هر یک کلمه است به عبارت دیگر از نظر مترادف، متضاد و کلمات مشابه، بلکه hyponyms و لینکها در گروه مرتبط است. شبکه و در نتیجه از وا?ه ها و مفاهیم معنی مرتبط: * کمک می کند تا شما را به درک بهتر معانی کلمات، * تسهیل یافته سریع از معنا درست است، * اجازه می دهد تا شما را به سرعت حفظ کلمات. فرهنگ جامع و اصطلاحنامه * راست به جلو و تعریف دقیقی از بیش از 140.000 کلمه با بیش از 250،000 لینک و 1.4 میلیون کلمه است. * مترادف، متضاد، کلمات مشابه و مرتبط برای کمک به شما را نوشتن و سخنرانی های خود را جذاب تر کرد. * Hypernyms (کلمات عمومی)، hyponyms (کلمات تابع) و meronyms (نام بخش) * به عنوان مثال نشان دادن که چگونه کلمات استفاده می شود و نشان می دهد ساخت و سازه های معمولی و،...

اطلاعات بیشتر

Advanced English & Thesaurus

Advanced English & Thesaurus

مجموعه & quot؛ های مختلف و & quot؛ انگلیسی واژه نامه این فرهنگ لغت رایگان برای پلت فرم آندروید است ورد نت و REG. یک پایگاه داده واژگان زیادی از زبان انگلیسی با 140000 مدخل و بیش از 1.4 میلیون کلمه، توسعه یافته توسط آزمایشگاه علوم شناختی در دانشگاه پرینستون است. در عوض از زیر فرمت استاندارد فرهنگ لغت، فرهنگ لغت WordNet با رویکرد نوآورانه و راحت سازمان یافته است. اسم، فعل، صفت ها و قیدها را به مجموعه ای از مترادف شناختی، پیوسته با استفاده از روابط مفهومی معنایی و واژگانی گروه بندی می شوند. علاوه بر این به تعریف ساده فرهنگ لغت را نشان می دهد که چگونه هر کلمه به عبارت دیگر از نظر مترادف، متضاد و کلمات مشابه، بلکه hyponyms و لینکها در گروه مرتبط است. شبکه و در نتیجه از کلمات و مفاهیم معنی مرتبط: * شما کمک می کند تا به درک بهتر معانی کلمات، * تسهیل یافته سریع از معنای صحیح، * اجازه می دهد تا شما را به سرعت حفظ کلمات. جامع فرهنگ واژهها و اصطلاحنامه * مستقیم به جلو و به تعریف دقیق از بیش از 140.000 کلمه با بیش از 250،000 لینک و 1.4 میلیون کلمه است.* مترادف، متضاد، مشابه و واژه های مربوط به کمک به شما را نوشتن و سخنرانی خود را جالب تر است. * Hypernyms (بیشتر کلمات عمومی)، hyponyms (کلمات تابع) و meronyms (نام بخش) * به عنوان مثال نشان چگونه کلمات استفاده می شود و نشان می دهد ساخت و...

اطلاعات بیشتر

Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

Advanced English Dictionary & Thesaurus (Android)

در - این فرهنگ لغت رایگان برای پلت فرم آندروید است. در ورد نت و REG. یک پایگاه داده واژگان زیادی از زبان انگلیسی با 140000 مدخل و بیش از 1.4 میلیون کلمه، توسعه یافته توسط آزمایشگاه علوم شناختی در دانشگاه پرینستون است. در عوض از زیر فرمت استاندارد فرهنگ لغت، فرهنگ لغت WordNet با رویکرد نوآورانه و راحت سازمان یافته است. اسم، فعل، صفت ها و قیدها را به مجموعه ای از مترادف شناختی، پیوسته با استفاده از روابط مفهومی معنایی و واژگانی گروه بندی می شوند. علاوه بر این به تعریف ساده فرهنگ لغت را نشان می دهد که چگونه هر کلمه به عبارت دیگر از نظر مترادف، متضاد و کلمات مشابه، بلکه hyponyms و لینکها در گروه مرتبط است. در شبکه و در نتیجه از کلمات و مفاهیم معنی مرتبط: در     شما کمک می کند تا به درک بهتر معانی کلمات،     تسهیل یافته سریع از معنا درست است،     اجازه می دهد تا شما را به سرعت حفظ کلمات. جامع فرهنگ واژهها و اصطلاحنامه     تعاریف ساده و دقیق از بیش از 140.000 کلمه با بیش از 250،000 لینک و 1.4 میلیون کلمه است.     مترادف، متضاد، مشابه و واژه های مربوط به کمک به شما را نوشتن و سخنرانی خود را جالب تر است.     Hypernyms (بیشتر کلمات عمومی)، hyponyms (کلمات تابع) و meronyms (نام بخش)     به عنوان مثال نشان چگونه کلمات استفاده می شود و نشان می دهد ساخت و ساز معمولی و،...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

AKADEMIAI KIADO English-Hungrian and Hungrian-English dictionary for Android

AKADEMIAI KIADO English-Hungrian and Hungrian-English dictionary for Android

AKAD É؛ MIAI KIAD Ó؛ انگلیسی به Hungrian و فرهنگ لغت Hungrian-انگلیسی - فرهنگ لغت دو زبانه از بزرگترین و قدیمی ترین خانه چاپ و نشر مجارستان است که از سال 1828 عامل بدون وقفه آن بر اساس نظریه های وا?ه ای مدرن و عمل فراهم می کند مدرن، تا به تاریخ فرهنگ لغت. ------------ پایگاه داده فرهنگ لغت توسط Akad é؛ miai KIAD ó؛ شده. • انگلیسی به Hungrian فرهنگ لغت شامل بیش از 56000 مدخل است. • فرهنگ لغت Hungrian زبان انگلیسی شامل بیش از 58000 مدخل است. • انگلیسی ما?ول صدا شامل بیش از 51،000 تلفظ شده توسط زبان مادری. ------------ وی?گی ها: • نگاه کردن کلمات ناآشنا در SlovoEd فرهنگ لغت به طور مستقیم از صفحه نمایش! حالا SlovoEd فرهنگ لغت ترجمه در جعبه جستجوی سریع در کنار نتایج جستجوی دیگر فراهم می کند. * • ما?ول انگلیسی مورفولو?ی کمک می کند تا برای ترجمه کلمات از هر شکل گرامری. • NEW! حالا شما می توانید کلمات را با صدای جستجو به جای تایپ کردن آنها را در یک فرهنگ لغت (با استفاده از گوگل سرویس تشخیص صدا.) • NEW! با توجه به شناسه زبان ما، شما بیشتر نیاز به تغییر جهت ترجمه هر زمانی که شما کلمات ورودی. جهت ترجمه را به طور خودکار انتخاب، آن را در ورودی به زبان بستگی دارد. • تلفظ صوتی انگلیسی ثبت شده در زبان مادری. • استفاده از فازی جستجو در مورد غلط املایی. فقط یک نوع اشتباه وارد کنید و یک لیست از کلمات...

اطلاعات بیشتر

Alternative English Layouts for AnySoftKeyboard

Alternative English Layouts for AnySoftKeyboard

صفحه کلید AnySoftKeyboard بسته. طرح بندی انگلیسی جایگزین:. DVORAK و کلماک این گسترش طرح بندی برای AnySoftKeyboard بسته است. برای اولین بار نصب AnySoftKeyboard، و سپس طرح مورد نظر را از تنظیمات> منو صفحه کلید AnySoftKeyboard را انتخاب...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من