تبلیغات:

Currency Viewer

Currency Viewer

یک برنامه Android، که در نظر گرفته شده تا منعکس کننده وضعیت فعلی بسیاری از ارز بازار ارز است. این است که نه تنها یک مبدل ارز است، بلکه منبع پر از اطلاعات است که در راه مناسب برای کاربران تلفن همراه ارائه شده است. این است که قادر به دست آوردن نرخ ارز فعلی از انتخاب وب سایت منبع می باشد و پس از آن نشان دادن نرخ ارز انتخاب شده به کاربر. این دستی است که شما ارز شما نیاز به نرخ برابر ارز پایه را انتخاب انتخاب شده اند - شما باید انجام دهید این تنظیم فقط یک بار و پس از آن تنها با استفاده از این مشخصات برای مشاهده نرخ های جدید ادامه نرم افزار قادر به ذخیره تنظیمات برای چندین پروفایل می باشد، به طوری که این امر می تواند مناسب برای شما را به سوئیچ بین منابع مختلف، ارز پایه و مجموعه ارز انتخاب شده برای مشاهده نرخ های...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من