تبلیغات:

تبلیغات:

تبلیغات:

The Chair #2

The Chair #2

مطالعه شخصیت تاریک در مورد انتخاب که ما را به ارمغان می آورد را در مسیری از خوب یا بد، صندلی ریچارد سالیوان، یک زندانی است که 10 سال گذشته را صرف انتظار اعدام تمرکز دارد. ایستاده از طریق بی گناهی خود، شاهد سالیوان به شکنجه و قتل هر یک از اهل بیت؛ قتل وحشیانه توسط نگهبانان سادیستی در زندان است. آیا او می تواند پیدا کردن راهی برای فرار از سرنوشت او، خواهد شد و یا حوادث دیوانه در زندان نهایت او را مصرف؟ اعتبار: پیتر Simeti (داستان و هنر)، کوین کریستنسن (هنر). ناشر: آلترنا کمیک صفحه نمایش:...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
Google Android 1.5

Google Android 1.5