تبلیغات:

Colorful Peace Live Wallpaper

Colorful Peace Live Wallpaper

در - رنگارنگ صلح زنده تصویر زمینه رایگان: آماده دریافت و نشان می دهد زندگی رنگارنگ خود را با این تصاویر پس زمینه زندگی می کنند. در لذت بردن از این صلح رنگارنگ جدید تصاویر پس زمینه زنده بر روی دستگاه آندروید خود را به صورت رایگان. در نمایش به دیگران زندگی رنگارنگ و صلح با رنگارنگ جسم در حال حرکت و nbsp خود به منوی تنظیمات برای پیکربندی جهت از آیتم های در حال سقوط، آن را به سرعت، آمار و بسیاری دیگر. این تصویر زمینه زنده بهینه سازی شده برای استفاده به عنوان کوچک که قدرت باتری امکان پذیر است. در وی?گی ها: در و گاو نر. 4 جهت دسترس به را انتخاب کنید در و گاو نر. 3 تنظیم سرعت های مختلف در و گاو نر. آمار در و گاو نر. موارد سقوط در و گاو نر. تعامل با وی?گی های موارد سقوط در مجموعه راهنمای تصاویر پس زمینه: در - @ خانه، کلید منو را انتخاب کنید و & quot؛ تصویر زمینه و & quot؛ - & quot؛ را تصویر زمینه زنده و & quot؛ و را انتخاب کنید یکی از شما می خواهید به مجموعه. در - @ خانه، مطبوعات و نگه داشتن صفحه نمایش، سپس انتخاب کنید و & quot؛ مجموعه تصویر زمینه ... و & quot؛ را انتخاب کنید و & quot؛ تصویر زمینه زنده و & quot؛ سپس یکی از شما می خواهید به مجموعه را انتخاب کنید. در تنظیمات زنده تصویر زمینه: در - برو به خانه و سپس کلید منو را فشار دهید، انتخاب & quot؛ تصویر زمینه و &...

اطلاعات بیشتر
تبلیغات:

تبلیغات:

جستجو توسط دستگاه
Google Nexus One (HTC Passion)

Google Nexus One (HTC Passion)