تبلیغات:

تبلیغات:

تبلیغات:

Toggelis Weather Wallpaper

Toggelis Weather Wallpaper

نگاه کنید به شرایط آب و هوایی فعلی، مانند ابر، باران، دما و بیشتر در خوب، همیشه در حال تغییر تصویر زمینه. عناصر زیر نشان داده شده است: - غروب / طلوع آفتاب - شرایط آسمان (آفتابی، ابر، ...) - روز / شب - فاز ماه - بارش (باران، تگرگ) - درجه حرارت (گل سمت چپ) - شار? باتری و شار? دولت (گل 2) - اتصال به شبکه (قارچ) - فصل...

اطلاعات بیشتر
جستجو توسط دستگاه
دستگاه من